רש"י על שמות יב כה

רש"י על שמות • פרק יב
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כה • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מד • מה • מו • מז • מח • מט • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"והיה כי תבאו" - תלה הכתוב מצוה זו בביאתם לארץ ולא נתחייבו במדבר אלא בפסח אחד שעשו בשנה השנית על פי הדבור

"כאשר דבר" - והיכן דבר (שמות ו) והבאתי אתכם אל הארץ וגו'