רש"י על שמואל ב יג לב

| רש"י על שמואל בפרק י"ג • פסוק ל"ב |
א • ב • ג • ד • ה • ח • ט • יג • טו • טז • כג • כו • לב • לט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"על פי אבשלום היתה שימה" - בציויו של אבשלום היתה שימה זו נישומת על עבדיו להרוג את אמנון