רש"י על שמואל ב ה כב

<< רש"י על שמואל ב • פרק ה >>
ו • ח • ט • יב • יח • כ • כא • כב • כג • כד • 


"בעמק רפאים" - אצל ירושלים היא בספר יהושוע (טו ח)