רש"י על שמואל ב ה כא

<< רש"י על שמואל ב • פרק ה >>
ו • ח • ט • יב • יח • כ • כא • כב • כג • כד • 


"וישאם דוד" - (תרגום) ואוקידינון דוד וגברוהי