רש"י על שמואל ב ה כ

רש"י על שמואל ב • פרק ה >>
ו • ח • ט • יב • יח • כ • כא • כב • כג • כד • 


"בבעל פרצים" - מישור פרצים

"כפרץ מים" - כמים הפורצים גדודי השפה