רש"י על שמואל ב ד ד

<< רש"י על שמואל ב • פרק ד
ב • ג • ד • ו • י • 


"וליהונתן בן שאול" - מונה והולך איך נשבת מלכות מבית שאול הוא ובניו נהרגו וזה הנשאר הרגוהו על משכבו ובנו של יהונתן נפל ויפסח

"נכה רגלים" - שבור רגלים