רש"י על שמואל ב ד ב

| רש"י על שמואל בפרק ד' • פסוק ב' | >>
ב • ג • ד • ו • י • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"היו בן שאול" - היו לבן שאול כמו (שמואל-א יג ח) למועד אשר שמואל אשר לשמואל