רש"י על שמואל ב ד


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"היו בן שאול" - היו לבן שאול כמו (שמואל-א יג ח) למועד אשר שמואל אשר לשמואל

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויברחו הבארתים" - כשמת שאול שעזבו בני ישראל הערים שסביבות פלשתים כמו שאמור למעלה אז ברחו הבארותים

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וליהונתן בן שאול" - מונה והולך איך נשבת מלכות מבית שאול הוא ובניו נהרגו וזה הנשאר הרגוהו על משכבו ובנו של יהונתן נפל ויפסח

"נכה רגלים" - שבור רגלים

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והנה באו עד תוך הבית" - עם תגרים לוקחי חטים

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לתתי לו בשורה" - אשר דימה לשמחני למען תתי לו שכר בשורתו