מ"ג שמואל ב ד ד


<< · מ"ג שמואל ב · ד · ד · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וליהונתן בן שאול בן נכה רגלים בן חמש שנים היה בבא שמעת שאול ויהונתן מיזרעאל ותשאהו אמנתו ותנס ויהי בחפזה לנוס ויפל ויפסח ושמו מפיבשת

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְלִיהוֹנָתָן בֶּן שָׁאוּל בֵּן נְכֵה רַגְלָיִם בֶּן חָמֵשׁ שָׁנִים הָיָה בְּבֹא שְׁמֻעַת שָׁאוּל וִיהוֹנָתָן מִיִּזְרְעֶאל וַתִּשָּׂאֵהוּ אֹמַנְתּוֹ וַתָּנֹס וַיְהִי בְּחָפְזָהּ לָנוּס וַיִּפֹּל וַיִּפָּסֵחַ וּשְׁמוֹ מְפִיבֹשֶׁת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְלִיהֽוֹנָתָן֙ בֶּן־שָׁא֔וּל בֵּ֖ן נְכֵ֣ה רַגְלָ֑יִם בֶּן־חָמֵ֣שׁ שָׁנִ֣ים הָיָ֡ה בְּבֹ֣א שְׁמֻעַת֩ שָׁא֨וּל וִיהוֹנָתָ֜ן מִֽיִּזְרְעֶ֗אל וַתִּשָּׂאֵ֤הוּ אֹֽמַנְתּוֹ֙ וַתָּנֹ֔ס וַיְהִ֞י בְּחׇפְזָ֥הּ לָנ֛וּס וַיִּפֹּ֥ל וַיִּפָּסֵ֖חַ וּשְׁמ֥וֹ מְפִיבֹֽשֶׁת׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וליהונתן בן שאול" - מונה והולך איך נשבת מלכות מבית שאול הוא ובניו נהרגו וזה הנשאר הרגוהו על משכבו ובנו של יהונתן נפל ויפסח "נכה רגלים" - שבור רגלים

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויפל" - הבן ההוא נפל מידה ונעשה אז פסח (וכתבו כאן לומר שכוונת הבארותים היה בהריגת איש בושת בכדי להמליך את דוד היות כי לא נשאר מי מזרע שאול להמליכו אחריו כי חשבו שמפיבשת לא הגון למלוכה על כי הוא פסח ברגליו)

"ותנס" - מפחד פלשתים שלא יבואו אל בית המלך לשלול שלל

"מיזרעאל" - אשר נהרגו בהמלחמה ההוא 

מצודת ציון

"נכה רגלים" - שבור רגלים כמו (מלכים ב כג כט)פרעה נכה

"אמנתו" - המגדלת אותו כמו (אסתר ב ז) ויהי אומן את הדסה

"ותנוס" - וברחה

"בחפזה" - ענין מהירות כמו (שמואל א כג כו)ויהי דוד נחפז ללכת

"ויפסח" - נעשה חגר

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ליהונתן בן שאול בן נכה רגלים" וכו'. שזה האחד נשאר והיה פסח עד שלא יכול להיות מעוז ומחסה למלכות שאול,

ובהיות עתה בית שאול על האופן הזה מהחולשה באפס עצור ועזוב:

<< · מ"ג שמואל ב · ד · ד · >>