רש"י על שמואל ב ב כג

רש"י על שמואל ב • פרק ב
ח • טז • כג • כז • כט • ל • 


"אל החומש" - כמו דופן חמישית מקום שמרה וכבד תלויין שם (סנהדרין מט א) ויונתן תרגם אל החומש בסטר ירכיה

"וימת תחתיו" - (תרגום) ומית באתריה