רש"י על שמואל א כ יב

"ה' אלהי ישראל" - לשון שבועה

"השלשית" - בימי מחר זהו יום שלישי כשעה של עכשיו כי מחר חדש ושמא לא יתמה מחר אבי אבל יתמה ביום השלישי