רש"י על שמואל א כ י

<< רש"י על שמואל א • פרק כ
ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כט • ל • לד • לה • לו • מא • מב • 


"מי יגיד לי" - במקום שאסתר שם