רש"י על שופטים יט


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותזנה עליו פילגשו" - זנתה מביתו אל החוץ כל לשון זנות אינו אלא לשון יוצאת (תרגום אונקלוס בראשית לד לא) נפקת ברא יוצאת מבעלה לאהוב את אחרים

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הואל נא ולין" - הלילה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רפה" - השמש מגבורתו ונטה לערוב "הנה חנות היום" - עת שכל הולכי דרכים נוטים לחנות בבית

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עד גבעה" - גבעת בנימין

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולנו" - כמו ולננו דגשות הנו"ן במקום נו"ן שניה

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואת בית ה'" - לשילה אני הולך

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויבל לחמורים" - ויתן יבול לחמורים ויבל אפרוונד"ר בלע"ז