רש"י על שופטים יח


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי לא נפלה לו" - ירושה כפי הראוי להם בארץ מכובשת כמו שנאמר (ביהושע יט מז) ויצא גבול בני דן מהם ואף מכאן יש ללמוד שהיה מעשה זה בתחלת השופטים מיד

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מי הביאך הלום" - יש כאן תמיהות הרבה (בבא בתרא קי ב) לא מזרעו של משה רבינו אתה שנאמר בו (שמות ג ה) אל תקרב הלם (שם ד יא) מי שם פה לאדם (שם שם ב) מה זה בידך

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שאל נא באלהים" - בתרפים שמדברים על ידי מכשפות

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נוכח ה' דרככם" - נוכח הקדוש ברוך הוא גלוי כי זה אין בו ממש

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואין מכלים דבר" - אין אחד מהם צריך לחבירו שיחזירנו ריקם ויכלימנו כמו שנאמר בסוף הענין (פסוק י) אין מחסור כל דבר כך שמעתי

"יורש עצר" - יורשים מועטים שאם יהרגו את אלו אין עוד עוררין נלחמים עם המחזיקים בנחלה

"ורחוקים המה" - מעזרת צידונים

"ודבר אין להם עם אדם" - שום ברית כרותה שיבאו לעזרתם לעת הצורך

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מה אתם" - כלומר מה אתם משיבים דבר מה מצאתם במקום שנפל לנו גורלנו מה העם החזק הוא הרפה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואתם מחשים" - מתעצלים

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואת הכבודה" - משאות כל דבר שהוא כבד בהליכתו שאינו יכול לרוץ אם ירדפו בני המקום אחריהם "הכבודה" - פיזנטומ"א בלע"ז

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויסבו פניהם" - בני דן אל הקוראים אליהם

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומה לי עוד" - ומה נשאר לי עוד

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אנשים מרי נפש" - כעסנים שיש בסיעתנו

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ליש" - שם העיר ובספר (יהושע יט מז) קורא שמה לשם על שם שמצאו שם אבן טובה ששמה לשם והיא היתה על החשן לשבט דן שמו כתוב על לשם וידעו שבאמת היא נחלתם

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בן מנשה" - מפני כבודו של משה כתוב נו"ן לשנות את השם ונכתב תלויה לומר שלא היה מנשה אלא משה

"עד יום גלות הארץ" - בימי סנחריב בגלות ראשונה