רש"י על שופטים יב ה

<< רש"י על שופטים • פרק יב >>
א • ד • ה • ו • ח • 


"וילכוד גלעד את מעברות וגו'" - היו שומרים במקום המעברות