רש"י על שופטים יב ו

"אמר נא שבולת" - שבולת הנהר הזה אעבור

"ולא יכין לדבר כן" - שהיו מגמגמים בלשונם