רש"י על שופטים יב


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויעבור צפונה" - ויעבור את הירדן והלכו לצפון עבר הירדן אל הגלעד

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי אמרו פליטי אפרים אתם גלעד" - פחותים שבאפרים היו מבזים את הגלעד ואומרים להם מה אתם גלעד חשובים בתוך אפרים ובתוך מנשה כן תרגם יונתן

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וילכוד גלעד את מעברות וגו'" - היו שומרים במקום המעברות

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אמר נא שבולת" - שבולת הנהר הזה אעבור "ולא יכין לדבר כן" - שהיו מגמגמים בלשונם