רש"י על שופטים ה יט

<< רש"י על שופטים • פרק ה >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כח • כט • ל • לא • 


"בתענך על מי מגדו" - תרגם יונתן בתענך הוו שרן ומטן על מי מגדו ראש המחנה בתענך ומגיע עד מי מגידו

"בצע כסף לא לקחו" - חנם באו לעזרת סיסרא לא בקשו ממנו שכר