רש"י על שופטים ה ד

<< | רש"י על שופטיםפרק ה' • פסוק ד' | >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כח • כט • ל • לא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ה' בצאתך משעיר" - זה מתן תורה כמה שנאמר (דברים לג ב) וזרח משעיר למו ומה עניינה לכאן כך אמרה דבורה קשה היא התורה לפרוש ממנה וטובה היא לדבק בה שהרי במורא ובגבורה נתנה ולכך נמסרו ישראל ביד אויביהם על פרישתם הימנה וכשהתנדבו לעסוק בה נושעו כל זה יש ללמוד מתרגומו של יונתן

"נטפו" - הזילו טל תחייה