רש"י על קהלת י י

<< רש"י על קהלת • פרק י >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • 


"אם קהה הברזל" - חרבות צורים שקיהו פיהם וחדודם

"והוא לא פנים קלקל" - ואינם לטושים ומרוטים (יחזקאל כא) למען היות להם ברק אע"פכ וחיילים יגבר מגביר הוא במלחמה את גבורי החיילים לנצח

"ויתרון הכשר חכמה" - ומעלת כשרון יש עוד לחכמה יותר מן הברזל אם תלמיד חכם משחיר פניו ברעב ואתה רואהו מסכן בין העשירים הרבה חיילים מתגברים על ידו ועל תתמה על וי"ו וחיילים כי הרבה ווין נופלים כן בלשון עברית כמו (תהלים ג) אם ראית גנב ותרץ עמו (שמות טו) עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה והרבה מפורשים כזה