רש"י על קהלת י ט

<< רש"י על קהלת • פרק י >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • 


"מסיע אבנים יעצב בהם" - מסיע אבנים ממחצבתם בהרים מתיגע להם

"יעצב" - לשון יגיעה כמו (בראשית ג) בעצבון תאכלנה כלומר כל אדם לפי מלאכתו עצבונו אף עושה רעה לפי זריעתו יקצור

"יסכן בם" - יתחמם בם כמו (מלכים א א) ותהי לו סוכנת אף העוסק בתורה ובמצות סופו ליהנות מהם