רש"י על עזרא ז י

"כי עזרא וגו'" - ועל כן הלך והצליח בדרכו שהרי עזרא הכין לבבו וגו' נותן טעם לדבריו