רש"י על עזרא ז ט

"יסוד המעלה" - יסוד תחלת העליה

"כיד אלהיו" - כאשר הצליחו יד הקב"ה שהיתה ידו טובה עליו להצליחו בדרכיו