רש"י על עזרא ב סט

"ככחם" - כפי כחם וממונם

"דרכמונים" - שם מטבע של זהב

"וכתנות כהנים" - לשרת בהם