רש"י על עובדיה א ג

<< רש"י על עובדיה • פרק א
א • ב • ג • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


"שוכני בחגוי סלע" - סומך על משענת אבותיו אברהם ויצחק והם לא יועילו לו חגוי כמו (ישעיהו יט) והיתה אדמת יהודה למצרים לחגא ברייטיינ"א בלע"ז ואל תתמה על וי"ו של חגוי שהיא כוי"ו של קצוי (תהלים סה) וכוי"ו של כמטחוי (בראשית כא) שאין יסוד בתיבה אלא טי"ת וחי"ת