רש"י על נחמיה י לט

<< רש"י על נחמיה • פרק י
א • ב • כט • ל • לב • לד • לה • לו • לח • לט • 


"בעשר" - ל' בעשור

"את מעשר המעשר" - שהיו הלוים מעשרים מעשר מן המעשר ומביאים אותו לכהנים שלא היו עוזרים את בית המקדש