רש"י על נחמיה י לח

| רש"י על נחמיהפרק י' • פסוק ל"ח | >>
א • ב • כט • ל • לב • לד • לה • לו • לח • לט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"נביא לכהנים אל לשכות" - כי הם היו רגילים

"המעשרים בכל ערי עבודתנו" - שנוטלים מעשרותיהם בכל ערי ישראל