רש"י על נחמיה י כט

| רש"י על נחמיהפרק י' • פסוק כ"ט | >>
א • ב • כט • ל • לב • לד • לה • לו • לח • לט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"וכל הנבדל" - הם הגרים שנבדלו מתורת העכו"ם להיות דבוקים ומחוברים אל תורתו של הקדוש ברוך הוא ולשמור מצותיו