רש"י על נחום ב יב

<< רש"י על נחום • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 


"איה מעון אריות" - קינה היא על נינוה שהיתה מדור מלכים גבורים וחזקים כאריות

"אשר הלך אריה לביא שם" - ת"י אתר דהוו אזלין מלכין ושבקין תמן בניהון הא כאריה דשרי לרוחצן