רש"י על נחום א ט

"כלה הוא עושה" - לנינוה ומלכי אשור לא ישנה להם עוד פעם אחרת