רש"י על נחום א ה

<< רש"י על נחום • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 


"הרים רעשו ממנו" - המלכים והשרים מהכשדים יפחדו מגזירתו

"ותשא הארץ" - משאת עשן