רש"י על משלי ט ו

<< רש"י על משלי • פרק ט >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • טז • יז • 


"עזבו פתאים וחיו" - את דרך הפתיות

"ואשרו" - לשון פעם כמו באשורו אחזה רגלי (איוב כג)