רש"י על משלי טז ל

רש"י על משלי • פרק טז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יד • טו • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • ל • לא • לב • לג • 


"עוצה עיניו" - ל' קריצה וכן איעצה עליך עיני (תהלים לב)

"כלה רעה" - כמו כי כלתה אליו הרעה וגו' וגורם לבא רעה לעולם