רש"י על משלי טז יא

<< רש"י על משלי • פרק טז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יד • טו • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • ל • לא • לב • לג • 


"פלס ומאזני משפט וגו'" - לשלם לאדם כפעלו משפט יישטיצ"ה בלע"ז פרעון עונות האדם בפלס ומאזנים

"מעשהו כל אבני כיס" - כאשר יש באבני כיס משקלות גדולות וקטנות הכל לפי פעלו של אדם