רש"י על משלי טו יט

<< | רש"י על משליפרק ט"ו • פסוק י"ט | >>
ד • ו • ז • ח • י • יא • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כז • כח • ל • לג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"דרך עצל כמשוכת חדק" - דומה בעיניו כאלו הדרכים גדורים לפניו בגדר חדקים

"משוכת" - גדר כמו הסר משוכתו (ישעיהו ה) חדק קוצים

"ואורח ישרים סלולה" - כבושה ומופנה ומדרש אגדה דרכו של עשו כקוץ זה הנסבך בגיזת צמר אם תטלהו מכאן הוא מתערה בכאן כך אין אדם יכול לצאת ידי עלילותיו בלא ממון