רש"י על משלי טו טו

| רש"י על משליפרק ט"ו • פסוק ט"ו | >>
ד • ו • ז • ח • י • יא • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כז • כח • ל • לג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


(משלי טו טו): "כל ימי עני רעים" - ואפילו שבתות וימים טובים, דאמר שמואל "שנוי וסת - תחילת חולי מעיים".

"וטוב לב" - מי שלבו טוב בעשרו,

"משתה תמיד" - כל שנותיו דומות לו ימי משתה; ללמדך שיהא אדם שמח בחלקו.

ורבותינו דרשו מה שדרשו ב"חלק" (ראו תולדות אהרן).