רש"י על משלי טו ד

| רש"י על משליפרק ט"ו • פסוק ד' |
ד • ו • ז • ח • י • יא • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כז • כח • ל • לג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"וסלף בה שבר ברוח" - כשיסלף בל' סופה להביא עליו שבר הבא ברוח קדים המוכנת להפרע מן הרשעים כמ"ש ברוח קדים עזה (שמות יד) ברוח קדים אפיצם (ירמיהו כ"ח) ברוח קדים תשבר אניות תרשיש (תהלים מ"ח)