רש"י על משלי ז כב

<< רש"י על משלי • פרק ז >>
ב • ד • ז • ח • י • יא • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • 


"וכעכס" - זה ארס נחש

"אל מוסר אויל" - כנחש הממהר לרוץ בשליחות הקב"ה ליסר האויל המחויב למקום ב"ה כן זה רץ אחריה עד שנכשל בה ויפלח חצה את כבדו