רש"י על משלי ז יד

רש"י על משלי • פרק ז >>
ב • ד • ז • ח • י • יא • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • 


"זבחי שלמים עלי" - כלומר סעודה גדולה הכינותי כי היום הקרבתי נדרי ושלמי