רש"י על משלי ד טו

<< רש"י על משלי • פרק ד >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


"פרעהו" - בטלהו.

"שטה מעליו" - סור.