רש"י על מלכים ב כג לה

רש"י על מלכים ב • פרק כג
ג • ד • ה • ז • ט • י • יא • יב • יג • יז • יט • כב • כד • ל • לה • 


"איש כערכו" - כפי עשרו