רש"י על מלכים ב כג ז

| רש"י על מלכים בפרק כ"ג • פסוק ז' |
ג • ד • ה • ז • ט • י • יא • יב • יג • יז • יט • כב • כד • ל • לה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"את בתי הקדשים" - בתי הזמה

"אורגות שם בתים" - יריעות