רש"י על מלכים ב יא ח

<< רש"י על מלכים ב • פרק יא
ב • ד • ה • ו • ז • ח • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • 


"והבא אל השדרות" - איש נכרי שיבא לתוך המחוז הקרוי שדרות והוא מקום מבוא המלך מביתו לבית ה' ולא ידעתי מהו לשון שדרות ויונתן תרגם סודריא