רש"י על מלכים ב יא יב

| רש"י על מלכים בפרק י"א • פסוק י"ב |
ב • ד • ה • ו • ז • ח • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"את הנזר ואת העדות" - ספר התורה כמו שכתוב (דברים יז יט) והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו ורבותינו אמרו (עבודה זרה מד א) הנזר הוא העדות שכל הראוי למלכות הולמתו ושאינו ראוי למלכות אינה הולמתו