רש"י על מלכים ב יא ה

<< רש"י על מלכים ב • פרק יא >>
ב • ד • ה • ו • ז • ח • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • 


"השלשית מכם באי השבת" - המשמרות היו מתחדשות ובאות בשבת משמרות כהונה ולויה אחת נכנסת ואחת יוצאת וצוה את המשמר הנכנס להתחלק לשלשה חלקים השלישית בבית המלך לשמור שלא יעמוד איש על המלך להרגו והשלישית בשער סור הוא שער המזרחי שבעזרה שער הסירה

"והשלשית בשער הרצים" - אף הוא משערי העזרה ויונתן תרגם בתרעא דבתרוהי תרעא רהטיא ושער הרצים דרך שם באין מבית המלך לבית המקדש כמה שנאמר בסוף הענין ואותו שער העזרה שנאמר אחריו שער הרצים קראו בדברי הימים (דה"ב כג, ד) שער הספים