רש"י על מלכים ב ח טו

רש"י על מלכים ב • פרק ח >>
א • ג • ז • י • יא • יב • טו • טז • יט • כ • כא • כב • כד • 


"המכבר" - תרגום יונתן גונבא וכן (שופטים ד יח) ותכסהו בשמיכה תרגום בגונבא והוא בגד

"ויפרוש על פניו" - להצטנן