רש"י על מלכים ב ח כא

<< רש"י על מלכים ב • פרק ח >>
א • ג • ז • י • יא • יב • טו • טז • יט • כ • כא • כב • כד • 


"הסובב אליו" - הסמוכים אל הספר