רש"י על מלכים ב ח א

<< רש"י על מלכים ב • פרק ח
א • ג • ז • י • יא • יב • טו • טז • יט • כ • כא • כב • כד • 


"ואלישע דבר אל האשה" - זה שבע שנים

"כי קרא ה' לרעב" - הוא הרעב אשר היה בימי יואל בן פתואל