רש"י על מלכים א יז יג

<< | רש"י על מלכים אפרק י"ז • פסוק י"ג |
א • ג • ז • ט • י • יב • יג • יז • יח • כא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"עוגה קטנה בראשונה" - מדרש אגדה יש בבראשית רבה (למה בראשונה) בותאמר לאה בגד