רש"י על מלכים א יז י

<< | רש"י על מלכים אפרק י"ז • פסוק י' |
א • ג • ז • ט • י • יב • יג • יז • יח • כא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"קחי נא לי מעט מים" - הוא לא היה מכיר באלמנה שאמר לו הקב"ה ולמד מאליעזר עבד אברהם ואמר אותה שתתן לי מים לשתות היא האלמנה